Archiv článků

Akreditace nových norem ISO 9001 a ISO 14001

02.01.2017 09:51
Certifikační orgán TDS CERT úspěšně prošel akreditačním posuzováním ČIA, o.p.s. na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Nabídka seminářů k novým normám ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

31.01.2016 20:55
Na našich nových stránkách eTDS Vám nabízíme semináře nejen k novým normám - stačí kliknout .....     

Nové normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 vydány !

31.01.2016 20:52
Nové normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 jsou vydány !   Přechodové období bylo mezinárodní organizací ISO a mezinárodním akreditačním fórem IAF stanoveno na 3 roky - tzn. do září 2018. Zapracování revize této normy je tedy možno prověřit při recertifikačních auditech, popř....

Přechodové období pro nové normy ISO 9001 a ISO 14001

19.10.2015 22:39
Přechodové období bylo mezinárodní organizací ISO a mezinárodním akreditačním fórem IAF stanoveno na 3 roky - tzn. do září 2018. Zapracování revize této normy je tedy možno prověřit při recertifikačních auditech, popř. pravidelných dozorových auditech. Naše klienty budeme včas o všech potřebných...

V měsíci září byly publikovány dlouho očekávané mezinárodní standardy ISO 9001 a ISO 14001.

01.10.2015 22:36
Ano, jsou zde normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015!  Na české verze obou standardů si patrně ještě chvíli počkáme, nicméně již dnes víme, že obě revize přinášejí tyto změny: • využití jednotné struktury pro všechny normy popisující systémy řízení; • větší zdůraznění pojmu „leadership“...

Finální návrhy mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 14001

08.08.2015 23:54
Jak informovaly různé meznárodní i domácí servery: "Návrhy norem ISO 9001 a ISO 14001 vstoupily do poslední fáze - do fáze finálního hlasování". Očekává se, že toto hlasování by mělo být ukončeno v měsíci září (tohoto roku) a následně by byly normy schváleny v jejich konečném...

Jsme akreditováni na revidovanou normu ISO/IEC 27001:2013

17.12.2014 21:45
Certifikační orgán TDS CERT získal jako jeden z prvních certfikačních orgánů v České republice akreditaci na certifikaci systémů managementu bezpečnosti informací podle revidovaného standardu ISO/IEC 27001:2013.

Naše společnost je partnerem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje

10.12.2014 22:17
TDS Brno se stal partnerem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje. Vítězem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014 se stala společnost ASIO, spol. s.r.o. zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, která uspěla v konkurenci téměř dvou...

TDS Brno partnerem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014

10.12.2014 21:51
Vítězem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014 se stala společnost ASIO, spol. s.r.o. zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, která uspěla v konkurenci téměř dvou set firem. Cílem soutěže, která odstartovala v červenci...

Postup přechodu na nový mezinárodní standard ČSN ISO/IEC 27001:2014

05.10.2014 01:08
ČSN ISO/IEC 27001:2014 nahrazuje předchozí standard z roku 2006 (ČSN ISO/IEC 27001:2006). Přechodové období trvá 2 roky od 1.10. 2013 do 1.10. 2015. Dále je stanoveno : Organizace, které již mají k 1. 10. 2013 certifikaci ISO/IEC 27001: Pravidelné dozorové audity mohou být prováděny podle...