Nové normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 vydány !

31.01.2016 20:52

Nové normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 jsou vydány !  

Přechodové období bylo mezinárodní organizací ISO a mezinárodním akreditačním fórem IAF stanoveno na 3 roky - tzn. do září 2018. Zapracování revize této normy je tedy možno prověřit při recertifikačních auditech, popř. pravidelných dozorových auditech.  V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Přechodové období pro ISO 9001:2015

Přechodové období pro ISO 14001:2015

ISO 14001

Zpět