Akreditované obory

 

A 1.4 Živočišná výroba

C 18.1 Tisk a činnosti související s tiskem

C 22 Výroba pryžových a plastových výrobků

C 25 Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků

C 28 Výroba a opravy strojů a zařízení j.n.

C 26, 27, 33  Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení

C 31 Výroba nábytku

D 35.2 Výroba a rozvod paliv prostřednictví sítí

E 38.3 Recyklace druhotných surovin

F 41, 42, 43 Stavebnictví

G 45, 46 Obchod; opravy a údržba motorových vozidel

J 61 Telekomunikační činnosti

J 62 Činnosti v oblasti informačních technologií

N 81 Ostatní podnikatelské činnosti

O 84.1 Veřejná správa

P 85.1, 85.2, 85.3 Vzdělávání

Management služeb v informačních technologiích podle ČSN ISO/IEC 20000-1

 

Bližší informace obdržíte v kanceláři certifikačního orgánu.