Archiv článků

Informace o certifikaci, popř. přechodu, standardu ISO 45001

12.12.2018 16:35
Vážené dámy, vážení pánové,  dovoluji si Vás jménem certifikačního orgánu TDS CERT informovat o nově vydaném mezinárodním standardu ISO 45001:2018, který definuje požadavky na certifikaci systémů managementu BOZP. ISO 45001:2018 nahrazuje předchozí standard OHSAS 18001 z roku 2007 (OHSAS...

Český překlad ISO 45001:2018

09.10.2018 21:38
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás informovat, že 1.10.2018 vyšla nová ČSN ISO 45001:2018 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde o překlad mezinárodního standardu ISO 45001:2018, který vyšel letos 1.března. Standard ISO 45001:2018 je navržen tak, aby se dal integrovat...

Vydán nový standard ISO 45001

15.03.2018 22:27
1.března 2018 byl vydán nový mezinárodní standard ISO 45001 :2018 nahrazující OHSAS 18001.  Standard ISO 45001:2018 je navržen tak, aby se dal integrovat s dalšími normami systémů managementu a byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility s novými verzemi ISO 9001 (QMS) a ISO 14001 (EMS) -...

Prohlášení IAF k přechodnému období ISO 9001 a ISO 14001

01.03.2018 00:00
Valné shromáždění IAF v říjnu 2017 přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 na 15. března 2018. Od tohoto data musí být všechny audity QMS a EMS prováděny pouze podle...

Platnost "GDPR" se blíží !!!

02.02.2018 18:03
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů nabývá platnosti od 25.května 2018.  V případě dotazů na toto téma nás neváhejte kontaktovat zde.   

ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 - blíží se konec přechodového období !

31.01.2018 20:52
Blíží se konec přechodového období ! Od září 2018 budou platné poze standardy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 !   Přechodové období bylo mezinárodní organizací ISO a mezinárodním akreditačním fórem IAF stanoveno na 3 roky - tzn. do září 2018. Zapracování revize této normy je tedy možno...

Akreditace nových norem ISO 9001 a ISO 14001

02.01.2017 09:51
Certifikační orgán TDS CERT úspěšně prošel akreditačním posuzováním ČIA, o.p.s. na nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Nabídka seminářů k novým normám ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

31.01.2016 20:55
Na našich nových stránkách eTDS Vám nabízíme semináře nejen k novým normám - stačí kliknout .....     

Přechodové období pro nové normy ISO 9001 a ISO 14001

19.10.2015 22:39
Přechodové období bylo mezinárodní organizací ISO a mezinárodním akreditačním fórem IAF stanoveno na 3 roky - tzn. do září 2018. Zapracování revize této normy je tedy možno prověřit při recertifikačních auditech, popř. pravidelných dozorových auditech. Naše klienty budeme včas o všech potřebných...

V měsíci září byly publikovány dlouho očekávané mezinárodní standardy ISO 9001 a ISO 14001.

01.10.2015 22:36
Ano, jsou zde normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015!  Na české verze obou standardů si patrně ještě chvíli počkáme, nicméně již dnes víme, že obě revize přinášejí tyto změny: • využití jednotné struktury pro všechny normy popisující systémy řízení; • větší zdůraznění pojmu „leadership“...