Dokumenty ke stažení

Komuniké - Očekávané výstupy akreditované certifikace (ISO 9001 - cz, en; ISO 14001 - cz, en).

Závazný dokument IAF MD 21:2018 - požadavky na provedení migrace z OHSAS 18001:2017 ma ISO 45001:2018

Osvědčení:
Osvědčení o akreditaci k certifikaci systémů managementu  č. 659/2015 (dokument ve formátu .pdf)
 

Seznamy:
Seznam organizací certifikovaných certifikačním orgánem č. 3105 je dostupný v kanceláři společnosti.
Seznam organizací s pozastavenou platností certifikace, popř. s ukončenou platností certifikace je uveden zde.

Formuláře:
Žádost o certifikaci (dokument ve formátu .doc)

Prohlášení organizace o přechodu na normu ČSN ISO 45001:2018 (dokument ve formátu .doc)