Vítejte na webu TDS CERT

TDS CERT je akreditovaným certifikačním orgánem č.3105 provádějící certifikace systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů energetického managementu, systémů managementu BOZP, systémů managementu bezpečnosti informací a systémů managementu IT služeb; blíže viz Akreditované obory. Akreditaci certifikační orgán obdržel po prokázání způsobilosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021 od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA Praha).

TDS CERT je samostatná, nezávislá, nestranná a finančně stabilní společnost, která má dostatečné zdroje pro provozování systému certifikace.

Cílem TDS CERT je poskytovat žadatelům certifikát, který potvrzuje, že žadatel o certifikát splňuje požadavky příslušné mezinárodní normy.

Certifikát vydaný společností TDS CERT opravňuje klienty prohlašovat, že jejich systém managementu (QMS; QMS ve spojení s procesy svařování; EMS; EnMS; BOZP; ISMS, ITSM) odpovídá požadavkům příslušných norem ČSN EN ISO 9001 (příp. ve spojení s ČSN EN ISO 3834), popř. ČSN EN ISO 14001; popř. ČSN EN ISO 50001; popř. ČSN OHSAS 18001; popř. ČSN ISO/IEC 27001; popř. ČSN ISO/IEC 20000-1 a  je zárukou, že proces výroby či poskytování služeb a kontrola probíhá řízeně a za podmínek, které jsou zdokumentovány a výsledky jsou zákazníkům k dispozici.

Certifikát znamená pro zákazníka rovněž i ujištění, že požadavkům na kvalitu produkce dodavatele je věnována ze strany vedení organizace náležitá pozornost a že jsou vytvořeny podmínky pro dodávky produktů odpovídající kvality.

TDS Brno je partnerem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje.