Hlavní aktivity

 

Hlavními aktivitami akreditovaného certifikačního orgánu TDS CERT jsou:

certifikace systému managementu kvality
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 9001:2016

certifkace procesů ve svařování
ČSN EN ISO 3834

certifikace systému environmentálního managementu
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 14001:2016

certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
ČSN OHSAS 18001:2008

 certifikace systému managementu bezpečnosti informací 
ČSN ISO/IEC 27001:2006

certifikace systému managementu služeb
ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

certifikace systému managementu hospodaření s energií 
ČSN EN ISO 50001:2012

certifikace integrovaných systémů managementu podle mezinárodních norem:
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016;
ČSN OHSAS 18001:2008; ČSN ISO/IEC 27001;ČSN ISO/IEC 20000-1;