Certifikát ČSN EN 16001

09.02.2011 22:05

Naše společnost Vám nabízí provedení auditů systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN 16001:2010.
Certifikační schéma je zcela shodné jako u ostatních systémů řízení. Po úspěšně provedeném certifikačním auditu
Vám předáme certifikát prokazující shodu s požadavky ČSN EN 16001:2010.

 

V současné době akreditační úřad ČIA, o.p.s. ještě neprovádí akreditace těchto systémů a proto jsou certifikáty vydávány jako neakreditované.

 

Zpět