Certifikát ČSN EN ISO 50001

02.02.2012 12:01

Tento nový mezinárodní standard nahrazuje ČSN EN 16001 z února 2010 a definuje požadavky na vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií.

Firmám, aplikující jeho požadavky, umožňuje vytvořit  "pravidla hry" v rámci svého energetického managementu a zvyšovat tak jejich  energetickou účinnost.

Pro bližší informace kontaktuje naše pracovníky.   

Zpět