ČSN EN 16001 - Novinka v systémech managementu

05.03.2010 15:02

Tento nový standard definuje požadavky na vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií.
Firmám, aplikující jeho požadavky, umožňuje vytvořit  "pravidla hry" v rámci svého energetického managementu a zvyšovat tak jejich  energetickou účinnost.

Pro bližší informace kontaktuje naše pracovníky.   

Zpět