Informace o certifikaci, popř. přechodu, standardu ISO 45001

12.12.2018 16:35

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovoluji si Vás jménem certifikačního orgánu TDS CERT informovat o nově vydaném mezinárodním standardu ISO 45001:2018, který definuje požadavky na certifikaci systémů managementu BOZP.

ISO 45001:2018 nahrazuje předchozí standard OHSAS 18001 z roku 2007 (OHSAS 18001:2007). 

V dokumentu IAF MD 21:2018 (překlad celého dokumentu je uveřejněn na našich stránkách v sekci "Dokumenty ke stažení") jsou stanoveny termíny přechodu na tyto nové standardy. 

Podle dokumentu IAF MD 21:2018 tři roky od uveřejnění ISO 45001:2018 musí být všechny certifikace (nové certifikace nebo opakované certifikace) vydávány podle ISO 45001:2018. 

Organizace, které již mají certifikovaný systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008, si dovolujeme tímto informovat, že zavedení zmíněné revidované normy do systémů řízení bude certifikační orgán TDS CERT posuzovat: 

  • na základě Prohlášení, které je uvedeno v sekci "Dokumenty ke stažení";
  • a následně v rámci pravidelných dozorových auditů (v případě potřeby i formou mimořádných dozorových auditů).

Je proto třeba, aby certifikované organizace zaslaly vyplněné Prohlášení nejpozději 2 měsíce před termínem zahájení pravidelného dozorového auditu (nebo recertifikace).

Na základě kladného výsledku posouzení získaných důkazů bude stvrzena schopnost příslušné organizace plnit požadavky ČSN ISO 45001:2018 vystavením certifikátu o plnění požadavků ČSN ISO 45001:2018. 

Certifikovaným organizacím, které CO TDS CERT neprokáží zapracování revize ISO 45001 do svého systému do konce přechodového období, tj. do 31.3.2021, bude certifikát o plnění požadavků OSHAS 18001 zneplatněn. 

 

 

Ing. Marek Mitáček

Vedoucí certifikačního orgánu

TDS Brno – sekce řízení jakosti a certifikace

Zpět