Nová verze normy ISO/IEC 20000-1

14.06.2011 09:00

 

Nová verze normy ISO/IEC 20000-1 Informační technologie – Management služeb

1. 6. 2011 byla vydána nová verze normy ISO/IEC 20000-1. S jejím vydáním bylo vyhlášeno i přechodové období jejího zavádění a provádění certifikací a recertifikací podle této normy. Přechodové období potrvá 2 roky od 1. 6. 2011 do 1. 6. 2013.

Organizace, které již mají k 1. 6. 2011 certifikaci ISO/IEC 20000-1:

Audity a recertifikace mohou být prováděny podle stávající normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 ještě 24 měsíců. Po 1. 6. 2013 se budou audity a recertifikace provádět jen podle nové normy.

Nové žádosti na certifikaci ISO/IEC 20000-1 přijaté po 1. 6. 2011:

Audity a certifikace organizací, které nově zavádějí systém, mohou být podle stávající normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 prováděny do 1. 6. 2012. Poté bude možné provádět audity jen podle nové normy ISO/IEC 20000-1:2011.

 

Více viz Transition statement for ISO/IEC 20000 Part 1:2005 to 2011 for the APMG Certification Scheme

Zpět