ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 - blíží se konec přechodového období !

31.01.2018 20:52

Blíží se konec přechodového období ! Od září 2018 budou platné poze standardy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 !  

Přechodové období bylo mezinárodní organizací ISO a mezinárodním akreditačním fórem IAF stanoveno na 3 roky - tzn. do září 2018. Zapracování revize této normy je tedy možno prověřit při recertifikačních auditech, popř. pravidelných dozorových auditech.  V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Přechodové období pro ISO 9001:2015

Přechodové období pro ISO 14001:2015

ISO 14001

Zpět