Přechodové období pro nové normy ISO 9001 a ISO 14001

19.10.2015 22:39

Přechodové období bylo mezinárodní organizací ISO a mezinárodním akreditačním fórem IAF stanoveno na 3 roky - tzn. do září 2018. Zapracování revize této normy je tedy možno prověřit při recertifikačních auditech, popř. pravidelných dozorových auditech. Naše klienty budeme včas o všech potřebných krocích informovat. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Přechodové období pro ISO 9001:2015

Přechodové období pro ISO 14001:2015

 ISO 14001

Zpět