Revize ČSN EN ISO 9001:2009

05.05.2009 15:05

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal v dubnu t.r. českou verzi revidované normy ISO 9001:2008; označení české verze standardu je ČSN EN ISO 9001:2009.

Mezinárodní organizace ISO a IAF stanovily podmínky pro přechod na tento nový standard:

- od 15. 11. 2009 musí být všechny nové nebo opakované certifikace vydávány podle normy ISO 9001 z roku 2008 (resp. ČSN EN ISO 9001:2009);

- dvacet čtyři měsíců po uveřejnění ISO 9001:2008 Mezinárodní organizací pro normalizaci nesmí platit žádné stávající certifikace vydané podle normy ISO 9001:2000 (resp. ČSN EN ISO 9001:2001).

Zpět