Revize mezinárodního standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014

01.09.2014 13:26

Právě vyšla v českém jazyce revidovaná norma ČSN ISO/IEC 27001:2014, která nahrazuje normu ČSN ISO/IEC 27001:2006. Tato norma specifikuje požadavky na ustavení, implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci kontextu organizace. Mezi klíčové kapitoly této normy patří: Kontext organizace, Vůdčí role, Podpora, Provozování, Hodnocení výkonnosti a Zlepšování.

Certifikační orgán TDS CERT prohlašuje, že požadavky této normy zapracoval do svého systému managementu.

Zpět