Revize mezinárodního standardu ČSN ISO/IEC 27006:2013

30.04.2013 10:37

V lednu 2013 vyšla v českém jazyce norma ČSN ISO/IEC 27006:2013, která nahrazuje normu ČSN ISO/IEC 27006:2008. Tato norma obsahuje specifické požadavky na certifikační orgány certifiákujici systémy managementu bezpečnosti informací. Certifikační orgán TDS CERT prohlašuje, že požadavky této normy zapracoval do svého systému managementu.

Zpět