TDS Brno - člen itSMF Czech Rebublic

20.04.2009 14:56

TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifiakce se stala členem sdružení itSMF Czech Rebublic.

itSMF – IT Service Management Forum – je mezinárodně působící nezávislá a nezisková organizace účelově se věnující všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií. Celosvětovým standardem pro tuto oblast je ITIL (Information Technology Infrastructrure Library) a z něj vycházející norma ISO/IEC 20000, itSMF je tedy současně vnímáno jako fórum uživatelů tohoto standardu, které ale současně zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj celého odvětví ICT managementu. itSMF bylo založeno v roce 1991 ve Velké Británii, v současnosti (III/2009) má ustanovené národní pobočky v 52 zemích světa a založení v dalších 27 zemích je ve stadiu příprav.
 

Zpět