V měsíci září byly publikovány dlouho očekávané mezinárodní standardy ISO 9001 a ISO 14001.

01.10.2015 22:36

Ano, jsou zde normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
Na české verze obou standardů si patrně ještě chvíli počkáme, nicméně již dnes víme, že obě revize přinášejí tyto změny:

• využití jednotné struktury pro všechny normy popisující systémy řízení;
• větší zdůraznění pojmu „leadership“ (vůdcovství);
• menší důraz na „povinnou“ řídicí dokumentaci;
• zdůraznění požadavků na dosahování zlepšení zákaznické spokojenosti;
• nové požadavky na řízení změn a řízení rizik v organizacích.
 

Přechodové období bylo mezinárodní organizací ISO stanoveno na 3 roky tzn. do září 2018.
Zapracování revize této normy je tedy možno prověřit při recertifikačních auditech, popř. pravidelných dozorových auditech. 

 

Zpět