Vydán nový standard ISO 45001

15.03.2018 22:27

1.března 2018 byl vydán nový mezinárodní standard ISO 45001 :2018 nahrazující OHSAS 18001

Standard ISO 45001:2018 je navržen tak, aby se dal integrovat s dalšími normami systémů managementu a byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility s novými verzemi ISO 9001 (QMS) a ISO 14001 (EMS) - využití principu High Level Structure. Je využit známý princjp P-D-C-A a nový standard se tak přibližuje ještě více k revidovaným standardům ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.

Přechodové období bylo mezinárodním akreditačním f'orem stanoveno na tři roky. 

Odalších podrobnostech, včetně vydání české verze standardu Vás budeme dále informovat. 

Zpět