TDS CERT se přihlásil k Etickému kodexu

04.04.2008 14:00

Certifikační orgán TDS CERT se přihlásil k Etickému kodexu akreditovaných nebo certifikovaných osob, který vydal Český institut ori akreditaci (ČIA) Praha. Tento etický kodex stanovuje závazky akreditované nebo certifikované osoby při výkonu její podnikatelské nebi jiné činnosti. Je stěžejním pilířem závazku chovat se eicky a společensky na výši.  

Zpět