Novinky

Revize mezinárodního standardu ČSN ISO/IEC 27006:2013

30.04.2013 10:37
V lednu 2013 vyšla v českém jazyce norma ČSN ISO/IEC 27006:2013, která nahrazuje normu ČSN ISO/IEC 27006:2008. Tato norma obsahuje specifické požadavky na certifikační orgány certifiákujici systémy managementu bezpečnosti informací. Certifikační orgán TDS CERT prohlašuje, že požadavky této normy...

Jak získat certifkát ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

01.08.2012 10:30
Tento Postup definuje jak získat certifkát ČSN ISO/IEC 20000-1:2012, popř. převést certifkát podle ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 na nový certifikát podle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Zde najdete prohlášení o zpracování požadavků revize ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 do vašeho...

Certifikát ČSN EN ISO 50001

02.02.2012 12:01
Tento nový mezinárodní standard nahrazuje ČSN EN 16001 z února 2010 a definuje požadavky na vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií. Firmám, aplikující jeho požadavky, umožňuje vytvořit  "pravidla hry" v rámci svého energetického...

Očekávané výstupy akreditované certifikace

19.09.2011 22:00
Členové IAF (International Accreditation Forum) a ISO (International Organization for Standardization) publikovali v roce 2010 dva materiály, jejichž cílem bylo vysvětlení obsahu a smyslu certifikace systému managementu kvality a environmentu veřejnosti. Český institut pro akreditaci, o.p.s....

Nová verze normy ISO/IEC 20000-1

14.06.2011 09:00
  Nová verze normy ISO/IEC 20000-1 Informační technologie – Management služeb 1. 6. 2011 byla vydána nová verze normy ISO/IEC 20000-1. S jejím vydáním bylo vyhlášeno i přechodové období jejího zavádění a provádění certifikací a recertifikací podle této normy. Přechodové období potrvá 2...
Všechny články

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: