Novinky

Certifikát ČSN EN 16001

09.02.2011 22:05
Naše společnost Vám nabízí provedení auditů systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN 16001:2010. Certifikační schéma je zcela shodné jako u ostatních systémů řízení. Po úspěšně provedeném certifikačním auditu Vám předáme certifikát prokazující shodu s požadavky ČSN EN...

ČSN EN 16001 - Novinka v systémech managementu

05.03.2010 15:02
Tento nový standard definuje požadavky na vytváření, implementaci, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií. Firmám, aplikující jeho požadavky, umožňuje vytvořit  "pravidla hry" v rámci svého energetického managementu a zvyšovat tak jejich  energetickou...

Akreditace procesu svařování

24.02.2010 14:58
Certifikační orgán TDS CERT úspěšně prošel akreditačním procesem Českého akreditačního institutu a získal osvědčení o akreditaci pro certifikaci procesu svařování podle ČSN EN ISO 3834.   Osvědčení o akreditaci je uvedeno v sekci Dokumenty ke stažení.

Jak získat certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

06.05.2009 09:43
Tento Postup definuje jak získat certifkát ČSN EN ISO 9001:2009, popř. převést certifkát podle ČSN EN ISO 9001:2001 na nový certifikát podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Revize ČSN EN ISO 9001:2009

05.05.2009 15:05
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal v dubnu t.r. českou verzi revidované normy ISO 9001:2008; označení české verze standardu je ČSN EN ISO 9001:2009. Mezinárodní organizace ISO a IAF stanovily podmínky pro přechod na tento nový standard: - od 15. 11. 2009 musí...
Všechny články

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: