Politika kvality TDS CERT

TDS CERT je akreditovaný certifikační orgán pracující:
nestranně,
objektivně,
důvěryhodně,
s přidanou hodnotou.

Prohlášení o politice kvality

Nestrannost je dána nediskriminačním přístupem v rámci získané akreditace. Vedení certifikačního orgánu se zavazuje k odpovědné a důvěryhodné činnosti v rozsahu přiznané akreditace. Nestrannost je zajištěna posuzováním politiky jakosti v Technické správní radě.

TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace a její certifikační orgán TDS CERT důsledně oddělují certifikační činnost od ostatních činností sdružení za účelem zajištění maximální objektivnosti a důvěryhodnosti prováděných auditů.
Objektivnost je v posuzování podle popsaných principů a postupů.

Důvěryhodnost znamená rozšiřující se segment klientů v definovaných oborech.

Každý provedený audit přináší zákazníkovi přidanou hodnotu do jeho systému řízení.

Cílem certifikačního orgánu je provádění certifikace systémů QMS, EMS, SMBOZP, ISMS a ITSM u zákazníků s maximální účinností, přiměřenou hospodárností certifikačního procesu a zmíněnou přidanou hodnotou. Certifikační orgán přijme každou zakázku a splní ji při dosažení všech akreditačních kritériích tak, aby ze strany certifikačního orgánu nedošlo k narušení vztahů, tj. při zajištění nestrannosti, objektivity, důvěrnosti a přidané hodnoty. Za těchto podmínek se budou klienti vracet a šířit dobrou pověst
TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace a certifikačního orgánu TDS CERT.


 

V Brně 25.7.2016

Ing. Jiří Noss
ředitel TDS CERT