Procesy certifikace systému managementu

Certifikační orgán TDS CERT má zpracovanou podrobnou Procesní mapu organizace. Detailní informace jsou k dispozici u pracovníků certifikačního orgánu.

Po kliknutí na jednotlivé odkazy se zobrazí příslušná procesní schémata, popisující sled činností jendotlivých procesů.

Proces: Certifikace systému managementu

Proces: Provedení dozorového auditu systému managementu

Proces: Rešení stížností

Proces: Rešení odvolání