Prohlášení o nestrannosti

Certifikační orgán TDS CERT
chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních aktivit.

Svými definovanými politikami a postupy certifikační orgán TDS CERT řídí případné konflikty zájmů a zabezpečuje objektivitu svých činností při certifikaci systémů managementu.

Nestrannost, řízení konfliktů zájmů a objektivitu certifikačního orgánu TDS CERT pravidelně přezkoumává nezávislá Komise pro zabezpečování nestrannosti.

 

V Brně 19.8.2010

Ing. Jiří Noss
Ředitel TDS CERT